Anh Đức phút 90 + 4 đánh đầu hạ gục Thái Lan giúp Việt Nam vào chung kết King’s Cup 2019

Anh Đức phút 90 + 4 đánh đầu hạ gục Thái Lan giúp Việt Nam vào chung kết King’s Cup 2019. Hãy thể hiện cảm xúc của các bạn bằng những bình luận bên dưới. Hãy cho Chúng tôi biết suy nghĩ của bạn!